#AirbnbAmbBCN

Airbnb promou una forma responsable de compartir la pròpia llar i treballa amb les ciutats per trobar solucions a les preocupacions locals. Creiem que podem treballar plegats per assolir regles clares per al home sharing que serveixin a tots.

En les darreres setmanes, hem tingut l’oportunitat de reunir-nos amb representants de les administracions, amfitrions i veïns i sentir més sobre els reptes als quals s’enfronta Barcelona, en particular la concentració d’allotjaments i viatgers a Ciutat Vella i els possibles impactes sobre la disponibilitat d’habitatge a llarg termini.

Creiem fermament que aquests reptes s’han d’abordar a través de nous marcs normatius i que el home sharing és part de la solució. Compartir la llar ajuda els barcelonins a incrementar els seus ingressos i a romandre a les seves llars i als seus barris. A més, reparteix els beneficis del turisme per tota la ciutat.

Entenem la preocupació pel possible impacte del home sharing a Ciutat Vella i prendrem mesures proactives per assegurar-nos de què Airbnb està fent que Barcelona sigui una ciutat millor per a tots. Per això avui anunciem el nostre pla per ser part de la solució a Barcelona:

Un amfitrió, una llar

A la zona amb més concentració de visitants, Ciutat Vella, cada amfitrió podrà compartir una única residència, tret de si són operadors professionals i mostren la seva informació comercial al seu perfil d’Airbnb.

Identificar a Barcelona als professionals i a les persones que comparteixen la seva llar

Introduirem més transparència a la comunitat d’amfitrions que utilitzen Airbnb, perquè puguin identificar-se a la plataforma com a professionals o com a persones que comparteixen la seva llar.

Els barcelonins que comparteixen la seva llar només podran compartir un habitatge a Ciutat Vella. A la resta de la ciutat, es demanarà als amfitrions que indiquin si l’habitge que està a la plataforma és la seva pròpia residència o si són operadors professionals.

Es començaran a implementar aquests canvis a l’abril.

Facilitar el pagament de la taxa turística

Sabem que els amfitrions volen contribuir de manera justa amb la seva ciutat i nosaltres els volem ajudar.

Hem treballat amb governs de tot el món per recaptar la taxa turísica en nom d’amfitrions que utilitzen Airbnb. Fins al moment hem recaptat més de 170 milions d’euros a més de 220 ciutats i comunitats.

Volem treballar amb les administracions públiques per portar aquesta iniciativa a Barcelona i Catalunya i fer que sigui més fàcil per als ciutadans contribuir al desenvolupament econòmic de la seva ciutat.

Ser bons veïns

Volem fer tot el possible per ajudar la nostra comunitat a ser bons veïns i hem llançat una nova eina amb aquesta finalitat. Si algú creu que el seu veí és amfitrió a Airbnb i té queixes sobre sorolls o altres molèsties, pot deixar una queixa online a Airbnb.cat/neighbors i Airbnb treballarà per solucionar-la.

Ciutats de tot el món han aprovat regles que distingeixen entre la gent que comparteix la seva llar i professionals que gestionen un negoci. Les normes per al home sharing en aquestes ciutats són clares, senzilles i fàcils de complir.

A Barcelona no hi ha una regulació per a la gent que comparteix la seva llar -únicament per als professionals. La regulació afavoreix els operadors comercials i els apartaments turístics. Aquesta normativa ha causat gran confusió i desinformació al voltant dels amfitrions que utilitzen Airbnb i per què estan compartint la seva llar.

Des d’Airbnb, continuarem treballant amb els representants públics a Barcelona i Catalunya per assolir nomes justes per al home sharing.

Airbnb a Barcelona

Més de 11.000 amfitrions a Barcelona van rebre 1,25 milions de viatgers l’any passat. És una comunitat vibrant que entén el home sharing com una forma diferent de viatger a llocs que d’altra manera no s’haguessin pogut permetre. Els viatgers que utiltzen Airbnb volen viure una experiència diferent; volen viure com un veí més i submergir-se a la cultura local.

Els amfitrions decideixen compartir la seva llar per guanyar una mica de diners extra i arribar a final de mes. El 48% dels anuncis a Airbnb són habitacions a residències privades i la immensa majoria (8 de cada 10) estan fora de Ciutat Vella. El home sharing porta els beneficis del turisme més enllà de les zones turístiques, ajudant així els comerços de tota Barcelona. L’impacte econòmic del home sharing a la ciutat s’estima en 740 milions d’euros anuals.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!