Airbnb Citizen Barcelona

En una ciutat on el turisme planteja diversos reptes, Airbnb està demostrant que pot ser un bon aliat per resoldre'ls, tot ajudant a repartir els beneficis econòmics per tota Barcelona i oferint uns ingressos addicionals a les famílies treballadores que ho necessiten. Airbnb fa possible que els viatgers se sentin com a casa allotjant-se en zones menys turístiques, on tradicionalment hi ha hagut menys opcions d'allotjament; de fet, el 70 % de les nostres reserves es fan a espais que no es troben al centre històric. Com que la iniciativa de les llars compartides no deixa de créixer per tota la ciutat, esperem poder continuar les converses amb les autoritats de Barcelona sobre com pot ajudar Airbnb a millorar la situació del turisme i l'economia local.