Descobreix el compromís d’Airbnb amb Barcelona

Des de la seva arribada a Barcelona, Airbnb ha treballat per ser part de la solució als reptes del turisme a la ciutat. És una font d’ingressos addicional per a famílies que ho necessiten, i contribueix a compartir els beneficis econòmics del turisme entre els diferents barris de Barcelona. Ajudar a les famílies locals a compartir les seves llars amb hostes també és la millor manera de construir un turisme de qualitat que enforteixi Barcelona. Les famílies escullen a qui obren les seves llars, els expliquen les normes de la casa i comparteixen recomanacions sobre com viure com un local a les seves comunitats.

Airbnb està treballant en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, aconseguint progressos molt positius.

La nostra col·laboració consisteix en quatre àrees clau:

1) Eliminar de la plataforma els mals actors

En col·laboració amb l’Ajuntament, hem eliminat al voltant de 1.200 anuncis de la plataforma, com a continuació del nostre suport a la lluita contra els mals actors i a promoure el turisme sostenible per a la ciutat.

2) Protegir l’habitatge de llarga durada

Hem introduït una nova política per prevenir de manera proactiva que els amfitrions puguin compartir més d’un allotjament sencer a través de la plataforma a Ciutat Vella. Des de la seva implementació al maig de 2017, el nombre d’anuncis en aquest districte s’ha reduït un 25%, ajudant a protegir l’habitatge de llarga durada.

3) Facilitar el pagament de la taxa turística

Airbnb vol treballar amb les administracions públiques de Catalunya per recaptar la taxa turística en nom dels amfitrions que fan ús de la plataforma, com ja fa en més de 340 ciutats i comunitats de tot el món. És una manera d’ajudar a que els amfitrions contribueixin econòmicament a Barcelona.

4) Ser bons veïn

Els amfitrions que utilitzen Airbnb són veïns respectuosos, i les males experiències són extremadament inusuals. Qualsevol persona preocupada per un anunci a la seva comunitat pot visitar www.airbnb.es/neighbors i un membre del nostre equip prendrà les accions apropiades.

Airbnb està compromès amb ser un bon soci per a tothom a Barcelona. Malgrat aquest progrés positiu, Barcelona encara no té lleis clares per a la gent que comparteix la seva llar. Només existeix una regulació per als operadors professionals que desenvolupen un negoci. Això causa preocupació i confusió a molts dels residents locals que depenen dels ingressos addicionals que aconsegueixen compartint el seu espai.

El home sharing ajuda a distribuir els beneficis del turisme més enllà de les zones turístiques més saturades, portant-ho a les famílies locals i a les seves comunitats -8 de cada 10 amfitrions viu fora de Ciutat Vella, per exemple. Estem compromesos amb continuar treballant amb tothom a Barcelona i Catalunya per donar suport a les famílies locals que comparteixen les seves llars amb lleis clares, i a ajudar a construir models de turisme sostenibles que enforteixin a les comunitats.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!