“One Host, One Home” a Barcelona

El febrer, Airbnb es va comprometre a promoure un home sharing responsable i a treballar amb les ciutats per trobar solucions als seus reptes. Des de llavors, hem eliminat més de 1.000 anuncis que podies afectar la disponibilitat d’allotjament de llarga durada com a part de la nostra política “Un amfitrió, una llar”.

Aquesta xifra duplica el total d’habitatges turístics clausurats per l’Ajuntament a totes les plataformes els dos últims anys.

Volem ser bons socis de Barcelona i treballar de forma conjunta en normes clares que diferenciïn els professionals de les famílies locals que comparteixen la seva llar de forma ocasional.

Hem eliminat més de 1.000 mals actors de la plataforma. Aquesta xifra duplica el total d’habitatges turístics clausurats per l’Ajuntament a totes les plataformes els dos últims anys.

Hem treballat de forma propera amb l’Ajuntament al llarg dels últims sis mesos per definir normes clares que donin suport a les famílies de Barcelona que comparteixen la seva llar, però l’Ajuntament s’ha desentès de les negociacions. Estem preparats per continuar amb aquestes converses a qualsevol moment, a qualsevol lloc.

A diferència d’altres ciutats del món, Barcelona no té una regulació que empari les famílies que de manera ocasional comparteixen la seva llar. Al contrari, l’Ajuntament ha liderat una campanya de por i confusió contra les famílies.

L’amfitrió típic de Barcelona guanya entorn de 5.500 euros l’any a Airbnb. Més de dos terços comparteixen la seva residència principal i gairebé un quart afirma que compartir la seva llar els ha ajudat a evitar desnonaments i patir l’execució de la seva hipoteca.

Mentre l’Ajuntament diu que només els grans negocis i els operadors turístics s’haurien de beneficiar dels visitants que arriben a Barcelona, nosaltres creiem que les famílies residents i els barris també s’haurien de beneficiar de l’arribada de turisme a la ciutat.

Seguirem treballant en favor de les famílies que comparteixen la seva llar. Volem treballar amb els legisladors en la creació de normes clares enfocades a eliminar els mals actors i que a la vegada protegeixin a les famílies que comparteixen la seva llar.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!