Declaring taxes just got easier for Airbnb hosts in Estonia

Airbnb and the Estonian Tax and Customs Board (ETCB) today signed an agreement that will make it easier for hosts on Airbnb in Estonia to report their income tax. Under the agreement, Airbnb will allow hosts to voluntarily report their earnings via Airbnb to the tax authorities, which will subsequently add the income to the host’s yearly tax returns.

The voluntary reporting tool will be available to hosts in Estonia on 14 December 2018 and is a welcome development in one of the most digitally advanced societies in Europe. The new tool will help make income tax simple for hosts in Estonia, who keep up to 97 percent of the price they charge to rent their space, and will help ensure the Estonian government receives this important financial resource.

Rivo Reitmann, Deputy General Director at the ETCB, said:

“We believe tax collection needs to be simple, clear and user-friendly. The online sharing economy allows people to provide services in an efficient manner, but also make it easier to fulfill tax obligations. The collaboration with Airbnb will make paying taxes even simpler for hosts who share their homes in Estonia.”

Patrick Robinson, Director for Public Policy in EMEA at Airbnb, said:

“Hosts want to pay their fair share of tax and we want to help. By working together with the Estonian authorities, a champion in e-governance and strong supporter of the sharing economy, we are making income tax simpler for hosts, while helping the government to benefit from new revenue streams generated by home sharing. We want to be good partners in Estonia and work with more governments around the world to spread the benefits of home sharing.”

Home sharing on Airbnb in Estonia brings a wealth of benefits to the local economy and the tourism industry. Last year, there were 2,600 active hosts on Airbnb in Estonia and they welcomed 130,000 visitors. The typical Airbnb host in Estonia earned an additional €1,500 by sharing their space for 24 nights per year. For more information on Airbnb in Estonia, please click here.

Download the Airbnb’s 4-step guide to tax declaration

 

 


 

Tulu deklareerimine muutus Eesti Airbnb rendileandjate jaoks just lihtsamaks

 

ja Tolliamet (MTA) allkirjastasid täna kokkuleppe, mis muudab tulumaksu info esitamise Airbnb Eesti üürileandjatele lihtsamaks. Kokkuleppe alusel võimaldab Airbnb oma üürileandjatel esitada platvormi kaudu enda tulud vabatahtlikult MTAle, misjärel lisatakse need inimeste iga-aastasele tuludeklaratsioonile.

Vabatahtlik tulu esitamise lahendus on Eesti üürileandjatele kättesaadav alates 14. detsembrist 2018. Uus lahendus muudab oma tulu esitamise Eesti üürileandjate jaoks lihtsaks ja aitab tagada, et maksutulu jõuaks Eesti riigieelarvesse.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann selgitas:

„Meile on oluline pakkuda lihtsat ja mugavat maksukogumist ja et meie teenused oleksid inimestele võimalikult vähe koormavad. Uue majanduse platvormid võimaldavad pakkuda teenuseid mugavalt ning ühtlasi kohe ka oma maksukohustused täita. Tänu koostööle Airbnb’ga suudame maksukohustuste täitmise nüüdsest veelgi lihtsamaks muuta ka oma kodu lühiajalisele rendile andjatele.“

Patrick Robinson Airbnb Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika regioonide avaliku poliitika direktor ütles:

„Üürileandjad tahavad ausalt maksta oma osa maksudest ja meie tahame neid aidata. Eestis, mis on e-valitsuse eestvedaja ja jagamismajanduse tugev toetaja, muudame koostöös riigi ametiasutustega tulumaksu esitamise üürileandjate jaoks lihtsamaks. Samal ajal aitame valitsusel osa saada kodujagamisest tulenevatest uutest tuluallikatest. Tahame Eestis olla head partnerid ja teha rohkem koostööd ka teiste riikide valitsustega, et levitada kodujagamisest saadavaid hüvesid.“

Kodujagamine Airbnb kaudu toob Eesti majandusele ja turismisektorile palju kasu. Eelmisel aastal jagas oma kodu 2600 eestlast, kes võtsid vastu 130 000 külalist. Tüüpiline Airbnb üürileandja Eestis teenis 1500 eurot, jagades oma kodu 24 ööl aastas. Rohkem teavet Airbnb kohta Eestis leiate manuses olevast faktilehest.

Salvesta endale Airbnb 4-sammuline tulu deklareerimise juhend

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!