Brussel

English | Français

Vorig jaar bezochten meer dan 200.000 Airbnb-gasten de stad Brussel en 44% van de verhuurders die hen ontvingen, gebruikten die extra verdiensten om rond te komen. Eerder dit jaar kwam er een nieuwe ordonnantie in Brussel van kracht die het delen van woningen op een oneerlijke manier beperkt, mede door een onevenredig en complex registratieproces. Onze enthousiaste community in Brussel benadrukt de negatieve impact van deze ordonnantie alsook haar potentieel om het toerisme aan te tasten. We hopen dat de lokale beleidsmakers de aspecten van de ordonnantie met betrekking tot het delen van woningen zullen heroverwegen.

7.000 huidige accommodaties

€1.800 jaarlijkse verdiensten van een doorsnee verhuurder

230.000 gasten in het afgelopen jaar

Toeristisch verhuur van woningen in Brussel: Wat er gezegd wordt

Sinds April 2016 zijn er nieuwe complexe regels van toepassing op het toeristisch verhuur van woningen in Brussel. Inwoners die af en toe hun woning willen delen worden behandeld zoals hotels en moeten een omslachtige registratieprocedure ondergaan, ontworpen voor professionelen.

Read It

Teken de petitie: Vraag de Brusselse beleidsmakers voor eerlijke regels voor het delen van uw thuis

De regels voor het toeristisch verhuur van woningen in Brussel zijn onevenredig, incoherent en complex. Teken de petitie en vraag aan Brussel om duidelijke, simpele en evenredige regels te introduceren voor mensen die hun huis delen.

Teken de petitie