De stem van onze community

Op 2 mei 2017 kondigde de gemeente Amsterdam aan een meldplicht in te willen voeren die verhuurders verplicht de gemeente te informeren iedere keer als ze hun gehele woning verhuren. Deze voorgestelde nieuwe regels zijn onevenredig gezien Airbnb al middelen biedt die het voor verhuurders makkelijker maken zich aan de geldende regels te houden. Er kon bezwaar ingediend worden op deze aanpassing in de Huisvestingsverordening, een kans die velen in onze community grepen om hun mening te delen. Lees verder en krijg een indruk van de verhalen die honderden verhuurders in Amsterdam gedeeld hebben.

Afstraffing van mensen die zich aan de regels houden
Veel verhuurders hebben hun verbazing geuit na de aankondiging van 2 mei. Ze delen het gevoel dat deze voorgestelde regel gericht is op de verkeerde groep, het gaat geen illegale hotels tegen, maar het raakt wel de normale Amsterdammer die wat extra inkomen genereert om te overleven in een alsmaar duurder wordende stad. Mark, een verhuurder in Amsterdam, vertelt:  

“Airbnb is mijn redding geweest. Omdat ik net mijn onderneming was gestart en ik nog geen inkomsten genereerde was het lastig om rond te komen. Gelukkig kon ik nog geld verdienen via Airbnb. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik boodschappen kon doen en te voldoen aan al mijn verplichtingen.”

Daniel, ook verhuurder in Amsterdam, vertelde daarnaast:

“Maar dit voelt ook als een aanval op mij, een hardwerkende, niet overlast veroorzakende en absoluut trotse Amsterdammer.”

Positieve impact van home sharing wordt vergeten
Positieve ervaringen met gasten moedigen verhuurders aan om hun huis te blijven delen. Naar de gemeente toe benadrukken verhuurders dat de gasten die zij verwelkomen in hun huis degenen zijn die op zoek zijn naar een lokale ervaring van een bestemming, bewust kiezen om buiten het centrum te verblijven en enthousiast worden van lokale aanbevelingen van verhuurders. Sepp, een verhuurder in Amsterdam, legt uit:  

“Airbnb geeft de stad Amsterdam er een extra toerist bij. De zelfbewuste, respecterende, enthousiaste en voornamelijk ondernemende wereldreiziger.”

Administratieve last
Naast het delen van vele positieve ervaringen hebben verhuurders, in grote getale, hun zorgen geuit over de voorgestelde meldplicht. Airbnb verhuurders willen hetzelfde als wat de gemeente Amsterdam wil; een betere stad voor iedereen. Verhuurders erkennen dat slimme en passende regels kunnen helpen om de stad leefbaar te houden voor iedereen, maar de voorgestelde regelgeving helpt niet dit doel te bereiken. Een dergelijke regel is enkel onbeheersbaar voor verhuurders, zo legt ook Lies uit, verhuurder in Amsterdam:

“De voorgestelde meldplicht zou voor mij veel lastige situaties opleveren. Gasten boeken vaak op het laatste moment en ik wil ze graag blijven ontvangen. Natuurlijk overschrijd ik de 60 dagen hierbij niet en dit wordt nu ook door Airbnb bijgehouden.”

Inbreuk op privacy
Goede intenties zijn de drijfveer van de meerderheid aan verhuurders in Amsterdam. Het recht op privacy is onderdeel van de Grondwet en veel verhuurders hebben het gevoel dat dit recht ontnomen wordt mocht deze regel in werking treden in oktober. Yvonne en Steve leggen het helder uit:

“Wij zijn hardwerkende mensen die ons huis verhuren als we zelf op vakantie gaan. Als we ook nog een meldplicht krijgen naar de gemeente toe, dan wordt het wel een soort bedrijf dat ik moet gaan runnen naast mijn baan en volgens mij was dat nou net niet de bedoeling.”

“We hebben de vrijheid om te gaan en staan waar we zelf willen en dat moeten we heel erg respecteren. Ten derde is het delen van mijn woning, een onderdeel van de vrije cultuur waar we nu in wonen en om deze mooie stad, Amsterdam, te laten zien aan de rest van de wereld.”