Toeristisch verhuur van woningen in Brussel

Sinds April 2016 zijn er nieuwe complexe regels van toepassing op het toeristisch verhuur van woningen in Brussel. Inwoners die af en toe hun woning willen delen worden behandeld zoals hotels en moeten een omslachtige registratieprocedure ondergaan, ontworpen voor professionelen.

Op vraag van onze gemeenschap hebben we een petitie gelanceerd en vragen we de Brusselse beleidsmakers om duidelijke, simpele en evenredige regels te introduceren voor mensen die hun huis delen. Sindsdien hebben velen onder jullie van deze gelegenheid gebruik gemaakt om jullie stem te laten horen – naast anderen:

Johan Van den Driessche, Brusselse Volksvertegenwoordiger reageerde als volgt:

“Deze regels zijn complex, verwarrend en disproportioneel.” Volgens Van den Driessche leggen de regels onnodige maatregelen op die vele particulieren afschrikt en zelfs benadeelt en moet de huidige regeling zo snel mogelijk worden aangepast.”

Roger De Langhe, Economie Filosoof aan de UGent zei:

“Door de zware procedure legaliseert het Brussels Gewest de zwarte hotels met tien appartementen die concurrentie vormen voor de hotelsector, terwijl ze occasionele verhuurders afremmen. Dat is net het omgekeerde van wat we willen.”

Volgens Marc Van Muylders, Vice President van de Ho.Re.Ca Federatie Brussel-Bruxelles:

“Het toeristisch verhuur van woningen en Airbnb zijn belangrijke drijfveren voor onze federatie aangezien zij bezoekers aantrekken die consumeren in de lokale restaurants en bars. We willen meer flexibiliteit in de ordonnantie, vooral voor mensen die occasioneel hun woning delen. Een platform zoals Airbnb helpt de spreiding van het toerisme. Via deze nieuwe vorm van reizen moeten mensen zich niet meer concentreren aan de Grote Markt of Manneken Pis, maar kunnen ze wijken zoals Schaarbeek, Sint-Gillis en Ukkel bezoeken.”

De European Holiday Home Association (EHHA), die recent een klacht neerlegde bij de Europese Commissie betreffende de restrictieve regels in Brussel voor het toeristisch verhuur van woningen, gaf aan dat:

“De nieuwe ordonnantie in het Brussels Gewest is een administratieve gasfabriek, geschreven onder druk van de hotel lobby.”

De regels voor het toeristisch verhuur van woningen in Brussel zijn kapot en we willen samenwerken met de beleidsmakers om deze te herstellen voor iedereen. Talloze steden overal ter wereld hebben duidelijke en simpele regels voor het toeristisch verhuur van woningen geïntroduceerd en recent hebben we een gereedschapskist voor beleidsmakers gepubliceerd om steden te helpen om te gaan met het particulier vakantieverhuur.

Airbnb hosts in Brussel hebben meer dan 230.000 gasten ontvangen in 2016 en de typische host verdient jaarlijks een extra €1.800 door zijn woning 30 nachten per jaar te delen. Airbnb diversifieert toerisme en spreidt reizigers en voordelen doorheen Brussel naar lokale wijken en handelszaken: 70% van alle geboekte accommodaties in het voorbije jaar bevonden zich buiten het stadscentrum.

Klik hier om de petitie te ondertekenen en de Brusselse beleidsmakers eerlijke regels voor het toeristisch verhuur van woningen te vragen.