ประเทศไทยกลางความโศกเศร้าอาลัย: คำแนะนำในการเดินทางในประเทศไทยในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

การอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งประสบความสูญเสียถือเป็นเกียรติและต้องให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ อาจจะได้ประสบกับช่วงเวลาของความโศกาอาดูรและความโศกเศร้าของประชาชนชาวไทย เมื่อประเทศไทยต้องสูญเสียกษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยมาตลอด ๗๐ ปี

หากคุณกำลังจะเดินทางมายังประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว โปรดสละเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และสาเหตุที่ทำให้ท่านเป็นดั่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทั้งประเทศ และแนวปฏิบัติที่คุณในฐานะแขกของประเทศ สามารถที่จะแสดงความเคารพ เตรียมพบกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นสู่วิถีชีวิตประจำวันในหลายส่วนของประเทศ

ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า

กษัตริย์ที่ครองราชยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตในเดือนตุลาคมปี ๒๕๕๙ หลังจากที่พระองค์ท่านได้ครองราชย์มาครบ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงได้อุทิศตนในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเพียงใด และทรงชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิต ผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ชาวไทยหลายล้านคนหลั่งไหลเข้ามาในกรุงเทพในปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะแสดงความเคารพแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้าย และแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ตามราชประเพณี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะจัดขึ้นหลังเวลาผ่านไปเกินหนึ่งปี

ช่วงเวลาของความโศกาอาดูร: คำแนะนำสำหรับการเดินทาง

ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศเป็นช่วงเวลาไว้ทุกข์ในประเทศไทย ในช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม รัฐบาลไทยและสำนักพระราชวัง จะจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในบริเวณพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง นอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเครื่องประกอบพระเมรุมาศด้านช่างสิบหมู่และความงดงามของสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบทั้งหลายที่ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นระยะเวลา ๓๐​ วัน จากวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยทางรัฐบาลผู้จัดงานได้คาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีกว่าหนึ่งล้านคน

นักท่องเที่ยวที่ต้องการแสดงความเคารพหรือเข้าร่วมบริเวณงานจะสามารถเดินทางเข้าสู่บริเวณพระบรมมหาราชวังได้ทางเท้าเพื่อเข้าสู่บริเวณงานจากจุดสิ้นสุดการให้บริการรถสาธารณะที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงบริเวณปากคลองตลาด สนามม้านางเลิ้ง แยกวิสุทธิกษัตริย์ และแยกอรุณอมรินทร์ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสู่บริเวณงานควรสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ  กางเกงหรือกระโปรงยาว และเสื้อที่มีแขน การจะใส่เสื้อผ้ามีสีสันนั้น แม้จะติดริบบิ้นสีดำก็ยังคงไม่เหมาะสม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังกรุงเทพในช่วงเวลาดังกล่าวควรสวมใส่เสื้อผ้าสีเข้ม และควรติดริบบิ้นสีดำเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพ อารมณ์โดยทั่วไปอาจไม่แจ่มใสนักและอาจมีสิ่งบันเทิงใจลดลงไป โดยเฉพาะในช่วงพระราชพิธีในวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม การโฆษณาไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือความบันเทิงอาจจะลดน้อยลง แม้สถานบริการนั้นอาจยังเปิดให้บริการอยู่

ทางบริษัทขอส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน ในช่วงเวลาแห่งความอาลัยอาวรณ์อันมีต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแขกที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมแสดงความเคารพ และได้รับประสบการณ์อันมีคุณค่าเป็นที่ระลึกติดตัวกลับไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทแอร์บีแอนด์บี

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!