Airbnb เปิดตัวสำนักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก

 • Airbnb ประกาศแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
 • ข้อมูลใหม่แสดงให้เห็นอิทธิพลเชิงบวกของ Airbnb ที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
 • บริษัทได้ก่อตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและนโยบายระดับโลก

วันนี้ Airbnb ได้เปิดตัว “สำนักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดระดับโลกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบแท้ๆ และยั่งยืนในประเทศและเมืองต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ Airbnb ยังได้เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นผลดีของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพัก และเมืองต่างๆ รอบโลก พร้อมทั้งประกาศการก่อตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วยผู้นำด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

นับตั้งแต่การก่อตั้ง Airbnb เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว นักเดินทางได้ค้นพบจุดหมายปลายทางและย่านใหม่ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและคนท้องถิ่นทั่วโลกได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จากจุดเริ่มต้นนี้ Airbnb จึงจะเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การแนะนำสถานที่ที่ยังไม่ค่อยเป็นรู้จักให้แก่นักเดินทาง และการสนับสนุนพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยจะมีการทำงานร่วมกับพันธมิตร การจัดโปรแกรมและงานต่างๆ

“เนื่องจากการเดินทางและการท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าเศรษฐกิจส่วนอื่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนจำนวนมากควรจะได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตนี้ หากแต่ในขณะนี้ การท่องเที่ยวแต่ละส่วนยังไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน Airbnb จึงต้องการนำเสนอทางเลือกใหม่มาแทนที่การท่องเที่ยวกระแสหลักซึ่งระบาดในเมืองต่างๆ มาหลายสิบปี เพื่อกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการเดินทางให้ทั่วถึง” Chris Lehane, Global Head of Policy and Communications ของ Airbnb กล่าว

สำนักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ Airbnb

บริษัทได้เริ่มดำเนินการหลายประการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาระยะหนึ่งแล้ว ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริม Yoshino Cedar House ในญี่ปุ่นซึ่งทำให้ชุมชนชนบทที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและยังช่วยสร้างงานใหม่ๆ ขึ้นมากมายด้วย โครงการพัฒนาชนบทในหมู่บ้านเล็กๆ ในอิตาลีและชนบทจีน เป็นต้น สำนักงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะช่วยส่งเสริมพื้นที่ที่ต้องการเชิญชวนให้นักเดินทางมาสัมผัสชุมชนมากขึ้นด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเหมาะกับท้องถิ่น เพื่อให้พื้นที่เหล่านั้นได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ Airbnb ยังช่วยเพิ่มจำนวนที่พักในชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้เพียงพอสำหรับการรองรับผู้เข้าร่วมงานขนาดใหญ่ต่างๆ การศึกษาของ The World Economic Forum หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2016 ในเมืองริโอเดอจาเนโร รายงานว่า เมืองริโอเดอจาเนโรจะต้องสร้างโรงแรมถึง 257 แห่งเพื่อให้มีที่พักเพียงพอรองรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจำนวนหนึ่งหากไม่มีที่พัก Airbnb มาช่วยรองรับ หรือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในประเทศเกาหลีใต้ มีผู้เข้าร่วมงาน 15,000 คนพักในที่พักของ Airbnb ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มห้องพักในโรงแรม 7,500 ห้องเพื่อให้เพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานเหล่านี้ โดยรวมแล้วเจ้าของที่พักในภูมิภาคมีรายได้มากกว่า 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถเก็บรายรับไว้ได้ถึง 97% ของยอดเงินที่เรียกเก็บจากผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นการรับประกันว่ารายได้ส่วนนั้นจะคงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ

Airbnb เปิดเผยข้อมูลใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นอิทธิพลเชิงบวกในประเทศไทย

วันนี้ Airbnb ได้เปิดเผยข้อมูลปี 2017 สำหรับ 300 เมืองและ 80 ประเทศ ซึ่งเผยให้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความโปร่งใสในการทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น

ข้อมูลของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า:

 • ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมเจ้าของที่พักจำนวนมากซึ่งได้ต้อนรับนักเดินทางจาก 185 ประเทศสู่บ้านและชุมชน
 • ในประเทศไทย เจ้าของที่พักทั่วไปมีรายได้ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ (67,000 บาท) จากการให้เช่าที่พัก 29 คืนต่อปี ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของที่พักที่เป็นประชาชนและครอบครัวทั่วไป
 • เจ้าของที่พักของเราในประเทศไทยต้อนรับผู้เข้าพักเกือบ 1.2 ล้านคนเมื่อปีที่ผ่านมา และมีนักเดินทางชาวไทยพักในที่พักของเราในประเทศต่างๆ 400,000 คน ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนต่างที่มาและต่างวัฒนธรรม
 • ในช่วงงานใหญ่ๆ เช่น งานสงกรานต์ในปีนี้ เจ้าของที่พักชาวไทยมีรายได้มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นรายได้จากการให้เช่าที่พักที่เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ทั่วไปในประเทศไทย
 • รายละเอียดในระดับเมือง
เมือง จำนวนผู้เข้าพัก รายได้จากการให้เช่าที่พักโดยปกติ จำนวนคืนให้เช่าที่พักต่อเจ้าของที่พักต่อปี
กรุงเทพมหานคร 480,000 คน 2,300 ดอลลาร์สหรัฐ (79,110 บาท) 49 คืน
ภูเก็ต 70,000 คน 2,820 ดอลลาร์สหรัฐ (96,940 บาท) 29 คืน
เกาะสมุย 60,000 คน 5,375 ดอลลาร์สหรัฐ (184,890 บาท) 29 คืน
เชียงใหม่ 160,000 คน 1,980 ดอลลาร์สหรัฐ (68,170 บาท) 37 คืน
พัทยา 120,000 คน 1,615 ดอลลาร์สหรัฐ (55,600 บาท) 31 คืน

 

บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ชุมชน Airbnb ได้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก

 • ผู้เข้าพัก 84% ระบุว่าสาเหตุที่ตัดสินใจพักที่พัก Airbnb เพราะต้องการใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น และ ผู้เข้าพัก 66% ระบุว่าประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการแบ่งปันที่พักเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกพักกับ Airbnb
 • ผู้เข้าพัก 89%  ระบุว่าสาเหตุที่เลือก Airbnb เพราะมีที่พักที่ตั้งอยู่ในทำเลดีๆ ในเมืองให้เลือกมากมาย และการใช้จ่ายของผู้เข้าพัก 44% เกิดขึ้นในย่านที่ผู้เข้าพักอยู่อาศัย
 • ผู้เข้าพัก 53% ใช้เงินที่ประหยัดได้จากการเลือกพักกับ Airbnb ในธุรกิจต่างๆ ในเมืองและย่านที่ผู้เข้าพักไปเที่ยวชม
 • เจ้าของที่พัก Airbnb 88% ทั่วโลกให้เช่าที่พักด้วยวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดให้มีการรีไซเคิล  การสนับสนุนให้ผู้เข้าพักใช้บริการขนส่งสาธารณะ และการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์

“ตัวเลขในปี 2017 สะท้อนให้เห็นความต้องการท่องเที่ยวแบบที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบแท้ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในประเทศไทย” Mich Goh, Head of Public Policy for Southeast Asia ของ Airbnb กล่าว “เนื่องจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มากเกินไปเพิ่มมากขึ้น Airbnb จึงมุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจด้านงานบริการในท้องถิ่นและสนับสนุนการเติบโตของชุมชนผ่านการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อชุมชนและยั่งยืน”

“เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำสำคัญในอุตสาหกรรมการเดินทางได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของเรา ผู้นำเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เราตั้งตารอวันที่จะได้ทำงานร่วมกับผู้นำเหล่านี้เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการท่องเที่ยวที่มากเกินไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก”

การประกาศเรื่องคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของ Airbnb

การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อชุมชนและยั่งยืนมีความสำคัญอย่างยิ่งในยามที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ World Travel & Tourism Council (WTTC) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างงาน 313 ล้านตำแหน่งและสร้างรายได้คิดเป็น 10% ของ GDP ระดับโลก บริษัทได้ก่อตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ระยะยาวและกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Airbnb สามารถเป็นทางออกให้กับปัญหาการท่องเที่ยวที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยผู้นำด้านแนวคิดการท่องเที่ยวและนโยบายระดับโลกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระหว่างช่วงเวลาที่ทำงาน

 • David Scowsill ประธานบริหารบริษัท EON Reality Inc. และอดีตประธานและ CEO แห่งสภา การเดินทางและการท่องเที่ยวโลก
 • Taleb Rifai อดีตเลขาธิการองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
 • Rosette Rugamba ผู้อำนวยการของ Songa Africa และ Amakoro Lodge และอดีตอธิบดีการท่องเที่ยวแห่งรวันดา
 • Professor the Hon Bob Carr อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศออสเตรเลียและอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งนิวเซาธ์เวลส์

“การเดินทางกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นเนื่องจากประชากรโลกมีฐานะร่ำรวยขึ้น ภายในปี 2030 ผู้คนอีก 1 พันล้านคนจะเลื่อนสถานะเป็นชนชั้นกลาง ซึ่งผู้คนเหล่านี้จะมีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเปิดหูเปิดตาตนเองมากขึ้น การท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่ในสถานที่สำคัญๆ จึงเป็นภัยคุยคามต่ออนาคตของสถานที่เหล่านี้ เนื่องจากการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาสภาวะแออัดยัดเยียด นักท่องเที่ยวล้น และคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นแย่ลง David Scowsill สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวของ Airbnb กล่าว “การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้ผู้เข้าพักรู้จักและการช่วยให้คนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นของ Airbnb ทำให้ Airbnb เป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ การกระจายนักท่องเที่ยวในแต่ละเมืองและแต่ละประเทศเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น ผมตั้งตารอวันที่จะได้ทำงานร่วมกับ Airbnb ในการขยายความพยายามนี้ในขณะที่ Airbnb เป็นผู้นำในการผจญภัยใหม่อันน่าตื่นเต้นนี้”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!